Online Store

UHF CB Radio

UHF CB Radio Antennas

Refine by
UHF CB Elevated Feed 6.2dBi
UHF CB Elevated Feed 6.2dBi
UHF CB Elevated Feed 6.2dBi
ZCG GID-M480 6.2dBi Elevated Feed UHF CB Antenna
AU$142.00
​RFI UHF CB On-Glass Antenna
​RFI UHF CB On-Glass Antenna
​RFI UHF CB On-Glass Antenna
RFI UHF CB On-Glass Antenna (477 MHz)
AU$155.00
ZCG UHF CB 6dBi Whip Antenna
ZCG UHF CB 6dBi Whip Antenna
ZCG UHF CB 6dBi Whip Antenna
ZCG UHF CB 6dBi Ground Independent Whip Antenna
AU$198.00
RFI UHF CB 5dBi Collinear Antenna
RFI UHF CB 5dBi Collinear Antenna
RFI UHF CB 5dBi Collinear Antenna
RFI CDQ5000-B 5dBi Black UHF CB Collinear Antenna
AU$235.00